آغاز بکار طرح مرمت و نوسازی تابلوهای تصاویر شهدا در سطح شهر شوش دانیال(ع)+تصاویر

با همکاری اداره ارشاد و بنیاد شهید شهرستان شوش صورت گرفت

آغاز بکار طرح مرمت و نوسازی تابلوهای تصاویر شهدا در سطح شهر شوش دانیال(ع)