برداشت کنجد از مزارع شوش به روایت تصویر

دانه روغنی کنجد یکی از محصولات کشاورزی استان خوزستان است که در نیمه دوم تیر کشت می‌شود و برداشت آن از اواخر مهرماه آغاز می‌شود. حدود ۲ هزار هکتار دانه‌ی روغنی کنجد در مزارع شهرستان شوش کشت می‌شود که در اکثر مزارع به صورت غیر مکانیزه برداشت می‌شود. کنجد دانه‌ای است که در صنایع تهیه روغن خوراکی، انواع حلوا شکری و شیرینی استفاده می‌شود