در اعتراض به حقوق و مزایای معوق؛ اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد سی و هشتمین روز خود شد

به گزارش خبرشوش به نقل از خبرنگار مهر، کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز در سی و هشتمین روز برای پیگیری مطالبات معوقه خود جلوی در فرمانداری و سطح شهر شوش اجتماع کردند.
محمود خدایی، فعال حقوق کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ابتدا مطالباتمان به خاطر تعلل در پرداخت حقوق ماهیانه و درخواستِ قراردادی شدن بود که قراردادی شدیم اما حقوق ماهیانه را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند.
خدایی افزود: هر موقع که نیاز دانستند کارگر را سپر خودشان قرار می‌دهند. اکنون که مالکان، دادگاهی شده‌اند طوری رفتار کردند که کارگر اعتصاب کند و آن را سپر بلا قرار بدهند. البته ما در ۱۵ روزِ اولِ اعتراضات، جلوی کارگران را برای ورود به شوش گرفتیم و اعتصابات تنها در محوطه شرکت بود ولی با عواملی که خودشان داشتند مسیرِ کشیدنِ اعتراض به شوش را هموار کردند.
خدایی در ادامه گفت: پرداخت حقوق، پرداخت به‌موقع بیمه، سپر بلا قرار ندادنِ کارگر، بازگشت به کارِ کارگران اخراجی از مطالبات جدی ما است.
وی بیان کرد: مالکان در دادگاه اکنون در حال تلاش برای امتیاز گیری و گرفتنِ تخفیف در دادگاه هستند. ما از بخش خصوصی ناراضی هستیم و نتوانسته به مطالبات حقوق و صنفی ما را رسیدگی کند. دولت ضمن محاکمه آنها، گوشه چشمی به کارگران داشته باشد. ما نان می‌خواهیم. صبر و تحمل ما حدی دارد.