دیدار مدیران با امام جمعه جدید شوش دانیال(ع) به روایت تصویر