مبارزه با ملخ صحرایی در خوزستان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه اولین گزارش رویت ملخ صحرایی در منطقه مهر اروند کنار آبادان و سپس در منطقه کوت ماهشهر، پوزسفید هندیجان و لنگیرات بهبهان داده شد، گفت: اولین نشست سراسری استانی باحضور مسئولان مربوطه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار و اخطار‌های لازم داده شد که تعداد ۱۵۲ گروه ردیابی در کل استان برای مبارزه با ملخ صحرایی فعال شده است.