مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی؛ شرکت نیشکر هفت تپه در مسیر رشد و شکوفایی قرار گرفته‌است.

دکتر عبدعلی ناصری مدیرعامل توسعه نیشکر در حاشیه بازدید اعضای فراکسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتقال مدیریت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر در سال ۱۴۰۰ گفت: هفت تپه اکنون در مسیر رشد و شکوفایی قرار گرفته‌است.

وی وقوع خشکسالی سال ۹۷ و سیل سال ۹۸ را زیان بار برای نیشکر توصیف کرد و گفت که این شرایط باعث شده بود شرکت با حدود ۱۶۰ میلیارد تومان ضرر، زیان‌ده باشد، اما با تغییر رویکرد در راهبری آن، این مسئله مدیریت شد و به لطف الهی ما در سال ۹۹ با هزار میلیارد تومان سود از این بحران‌ها عبور کردیم.

ناصری ادامه داد: سود شرکت توسعه نیشکر در سال ۱۴۰۰ به سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید و امسال نیز با وجود خشکسالی، با مدیریت انجام شده در بحث آب توانستیم تولید شکر مناسبی در حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تن داشته باشیم.

وی مهم‌ترین نیازهای صنعت نیشکر در حال حاضر را اعطای مجوز جهت بهره‌برداری از گاز طبق برنامه در سال جاری، رفع موانع برای صادرات الکل و خمیرمایه و تهاتر قیمت‌های منابع و مصارف شرکت برشمرد