کودکان شوشی به پیشواز نوروز رفتند

کودکان شوشی در برنامه ای شاد و آموزشی به همراه خانواده های خود در محوطه میراث جهانی شوش به پیشواز نوروز رفتند.

علی بویری رئیس اداره میراث فرهنگی و پایگاه جهانی شوش گفت: مرکز آموزشی مهد کودک ایران زمین با حضور کارشناسان و هنرمندان حوزه کودک، ضمن برگزاری نمایش های کودکانه و اجرای موسیقی سنتی با ایجاد یک محیط شاد و مفرح برای شرکت کنندگان ، کودکان به پیشواز نوروز باستانی شتافتند.

وی گفت: آشنایی با هویت و ارزش های میراث فرهنگی و جشن نوروز و آیین های آن از جمله اهداف این چنین برنامه های فرهنگی است .

رئیس اداره میراث فرهنگی شوش می گوید: امیدواریم با ارتباط بیشتر و گسترده تر شاهد برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی بیشتری باشیم. تا جامعه و شهروندان در حوزه میراث فرهنگی هر چه بیشتر با ارزشهای تاریخی و میراث جهانی شهر خود آشنا و ارتباطی پویا و تعاملی سازنده در این زمینه صورت پذیرد.