یاری امدادگران هوایی به دو بیمار در شوش

بالگرد اورژانس هوایی برای یاری دو خانم دچار سوختگی در شهرستان شوش به پرواز درآمد.

📝مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در پی اعلام کمک به این دو بیمار امدادگران اورژانس هوایی به بیمارستان نظام مافی شوش اعزام شدند.یاری امدادگران هوایی به دو بیمار در شوش

وی افزود: با حضور امدادگران در بیمارستان نظام مافی شوش، اقدامات اولیه برای اعزام این افراد بیماران که دچار سوختگی شده بودند، انجام گردید.

شرهانی ادامه داد: سپس این بیماران توسط امدادگران با بالگرد برای درمان تکمیلی به بیمارستان آیت الله طالقانی اهواز اعزام شدند